Iedere hypnose-behandeling begint met een intakegesprek aan de hand van het ter plaatse ingevulde intakeformulier. Vervolgens gaat de behandeling zelf van start.

Het intakegesprek.

Wat wil je bereiken of veranderen?
Wat zijn je ervaringen met hypnose?
Heb je angst voor de behandeling?
Wat zijn je verwachtingen?

De hypnose-behandeling.

Wat we van jou verwachten staat in het Hypnotisch Verdrag:
* Opvolgen van de instructies(suggesties) van de hypnotiseur.
* Vertrouwen in de hypnotiseur.
* De sterke wens en motivatie om iets te willen veranderen.

De feitelijke behandeling (het veranderwerk) begint zodra er toegang ontstaat tot het onderbewustzijn en bestaat uit het aanbieden van verbale (woordelijke) suggesties.
Dat zijn nieuwe gedachten, gevoelens of lichamelijke voorstellingen.
Hypnose gaat over het opnieuw programmeren van je onderbewustzijn op het gebied waar jij de verandering wilt of dat waar jij bevrijd van wilt worden.

Het beëindigen van de hypnose-sessie.

Na het veranderwerk beëindigen we de hypnose .
Je bent dan rustig, ontspannen, helder en alert en voelt je beter dan daarvoor.

Na de hypnose-sessie is het verstandig om regelmatig en krachtig hardop en met overtuiging je gewenste verandering of doel te herhalen.
Dat is doorgaans niet zo moeilijk, omdat dit al in je onderbewustzijn zit en eigenlijk vanzelf naar buiten komt.

Herhaling is hier de positieve kracht!

Dankzij de herhaling installeer je de programmering dieper en dieper en laat je deze in je hele leven doorwerken, zodat je optimaal profijt hebt van de hypnose. Mocht je in het dagelijks leven geconfronteerd worden met issues of effecten die voortkomen uit problemen die je behandeld hebt dan weet je dat je dat NU anders aan zal pakken en jij het aan kunt.

Disclaimer

De genoemde hypnotische diensten zijn niet bedoeld als vervanging voor welke noodzakelijke psychotherapeutische of medische behandeling dan ook. Deelnemers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor enige persoonlijke, lichamelijke, psychische of materiele schade van de deelnemers tijdens de deelname. De zwijg­plicht is van kracht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.